Giới thiệu


Thông tin cá nhân


 • Giới tính
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ

Chuyên môn


Thông tin chi tiết


Phó Chủ tịch

 

Sinh năm : 22/04/1955
Số CMND : 023141876
Nguyên quán : Thanh Hóa
Nơi sinh : Thành Hóa
Cư trú : 62 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM
Điện thoại : 0988 111 111
Trình độ : Cử nhân Luật

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí : Chủ tịch HĐQT

Tổ chức : Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc (MLN)

Thời gian bổ nhiệm: 4/2001

Vị trí : Chủ tịch HĐQT

Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Miền Trung (MNC)

Vị trí : Chủ tịch HĐQT

Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLG)

Vị trí : Tổng Giám đốc

Tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLG)

Vị trí : Chủ tịch HĐQT

Tổ chức : Công ty TNHH Tập đoàn Mai Linh Đông Nam Bộ ()

Vị trí : Chủ tịch HĐQT

Tổ chức : Công ty TNHH Tập đoàn Mai Linh Tây Nam Bộ ()

Vị trí : Chủ tịch HĐQT

Tổ chức : CTCP Tập đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ()

 

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Mã cổ phiếu MNC
Số lượng 1,174,380
Tỷ lệ 12.66%
Tính đến ngày 31/12/2016
Giá trị (tỷ VNĐ) 5.9
Mã cổ phiếu MLN
Số lượng 5,431,956
Tỷ lệ 11.17%
Tính đến ngày 28/12/2016
Giá trị (tỷ VNĐ) 37.5
Mã cổ phiếu MLG
Số lượng 31,550,000
Tỷ lệ 32.19%
Tính đến ngày 31/12/2011
Giá trị (tỷ VNĐ)  

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Mã cổ phiếu MLN
Đại diện cho MLG
Số lượng 23,269,730
Tỷ lệ 47.86%
Tính đến ngày 8/4/2017 8:21:01 AM
Giá trị (tỷ VNĐ) 160.6

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

1. Hồ Chương
Quan hệ: Em trai
Cổ phiếu: MLN
Số lượng: 4,965,840
Tính đến ngày: 02/05/2018
Giá trị (tỷ VNĐ): 34.3

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

 • Cử nhân Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • + Từ T4/2001 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Bắc. 
  + Từ TI 1/2007 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình. 
  + Từ TI 1/2007 đển nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc. 
  + Từ TI 1/2007 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam. 
  + Từ T3/2008 đến nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An. 
  + Từ T3/2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh Thanh Hóa. 
  + Từ T3/2008 đển nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh. 
  + Từ T3/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Dương. 
  + Từ T4/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Bẳc Ninh. 
  + Từ T4/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang. 
  + Từ T6/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Phòng. 
  + Từ T9/2011 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên. 
  + Từ TI0/2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh Thủ Đô
  + Từ T10/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Phú Thọ. 
  + Từ TI0/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên. 
  + Từ TI 1/2009 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định. 
  + Từ TI 1/2009 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Binh
  + Từ T12/2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh Hạ Long. 
 • 1976-1980: Lưu học sinh tại Liên bang Nga
  1980-1981: công tác tại Bộ Xây dựng
  1981-1985: quản lý lao động tại Tiệp Khắc
  1985-1993: công tác tại Saigon Tourist
  Năm 1993: Sáng lập Mai Linh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc
  Từ 2002-2007: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Mai Linh
  Từ 01/11/2007 đến nay : Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc cty cổ phần Tập đoàn Mai Linh
  Chức vụ nắm giữ hiện tại:
  - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ
  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ Và Tây Nguyên
  - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Mai Linh Đông Nam Bộ
  - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Mai linh Tây Nam Bộ
  - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Du lịch Mai Linh